WHEN: March 27 2019
WHERE: Fotografiska, Stockholm
PRICE: 1 995 SEK 

Evenemanget vänder sig mot företag och organisationer.

Kontaktuppgifter/Contact
Förnamn/Name*
Efternamn/Last name*
Företag/Company*
Titel/Job title*
E-post/Mail*
Mobil/Mobile (07xxxxxxxx)*
Faktureringsuppgifter/Invoice information
Företag/Company*
Organisationsnummer/ Corporate number*
Adress/ Billing address*
Postnummer/ZIP Code*
Ort/City*
Fakturamärkning/referens/ Invoice reference*
Jag deltar gärna på kvällens nätverksmingel kl 17.00-20.00
I would like to participate in the evening mingle


Avbokning senare än 4 veckor innan evenemanget debiteras till 100%
Cancellation less than 4 weeks before the event is charged to 100%

I accept Atea's processing of my personal information*
För att din anmälan ska registreras behöver du ge ditt samtycke

Klicka här för att läsa om hur Atea behandlar dina personuppgifter i samband med ASF Forum 2019.
Find out how Atea processes your personal information.